آیا بورس با تجدید ارزیابی دارایی ها به سمت سقف تاریخی حرکت می کند؟

دکمه بازگشت به بالا