آژیر قرمز در بخش عملیاتی فروی به صدا درآمد! توقف خطوط تولید یکی پس از دیگری؟!

دکمه بازگشت به بالا