اخبار ورزشی

شکایت سپاهان از استقلال و پرسپولیس از آریا برزگر رد شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، شکایت باشگاه سپاهان از استقلال بابت ثبت قرارداد با محمد محبی را رد کرد.

فوتبال 11

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در خصوص استیناف باشگاه تراکتور به طرفیت حسین علیزاده نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت ۵/۵۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات ناشی از قرارداد در تاریخ ۱۲ آبانماه ۱۳۹۹و هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه مس کرمان به طرفیت حمید طاهری فرد نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت ۲/۰۳۳/۱۶۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبات تجدیدنظرخواه برابر قرارداد ۲۳ شهریور ۱۳۹۰و هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه تراکتور به طرفیت رضا دهقانی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت ۱۵/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده دستمزد بازیکن برابر قرارداد ۱۶ آبانماه ۱۴۰۱ و هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان به طرفیت باشگاه استقلال تهران نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی حقی تجدید نظرخواه به خواسته مطالبه غرامت بابت ثبت قرارداد با بازیکن (محمد محبی) بر مبنای ماده ۲۱ RSTP صادر شد، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثر که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستند به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال بابت تخلفات تماشاگران در بازی برابر استقلال تهران دایر بر پرتاب بطری به سمت تماشاگران حریف و پرتاب ترقه و فشفشه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأس صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نمیاد، بعمل نیامده و مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه، صادر شده عیناً تأیید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه پرسپولیس به طرفیت آریا برزگر نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ ۲ میلیارد ریال و هزینه دادارسی بر مبنای توافق نامه در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ صادر شد، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید، به عمل نیامده و مستندا به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادر و عیناً تأیید و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا